نوشته‌ها

قانون الزام بیمه بدنه خودرو :

طبق قانون جدید بیمه بدنه ، خودرو های با ارزش بیش از نصف دیه در هر سال ، ملزم به صدور بیمه بدنه می باشند و در صورتی که خسارتی به این خودرو ها وارد شود و مقصر نیز نباشند ، باید بخشی از خسارت را خودشان پرداخت نمایند و هر چه ارزش خودرو بالاتر از …