نوشته‌ها

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها

مدیران ساختمان طبق این قانون موظف به صدور یک فقره بیمه آتش سوزی برای کل بنا بوده و در صورتی که خسارتی به هر کدام از واحد ها وارد شود و مدیر بیمه را انجام نداده باشد ، کل خسارت وارده را باید جبران نماید . مدیران محترم آپارتمان ها به صورت کتبی و …

ضریب نفوذ بیمه در ۵ قاره جهان

,
نشریه تخصصی Sigma به عنوان معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس (swissre) است در چهارمین گزارش خود تحت عنوان «رویکرد دوباره به بیمه‌های عمر» (Premiums came back to life) به بررسی دقیق آماری صنعت بیمه در …